Bijdragen

Wil jij meebouwen aan een Dordtse samenleving die wordt vormgegeven door jongeren? Dat kan met een eenmalige of maandelijkse financiële gift. U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer (IBAN)

NL32 RABO 0335 3741 66
T.n.v. Stichting Netwerk Dordtse Helden
O.v.v. Gift Netwerk Dordtse Helden

ANBI
Stichting Netwerk Dordtse Helden beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellling). Giften aan Stichting Netwerk Dordtse Helden zijn daarom fiscaal aftrekbaar. RSIN:859292174

Bedrijven die Netwerk Dordtse Helden steunen