doel

Hulp en netwerk bieden aan Dordtenaren die weinig of geen netwerk hebben door de inzet van jongeren.

subdoelen

  • Jongeren zetten zich vrijwillig in voor hun medemens;
  • Jongeren doen een positieve en inspirerende ervaring op;
  • Jongeren vinden en/of ontwikkelen hun intrinsieke motivatie;
  • Het netwerk van (hulpbehoevende) mensen wordt versterkt;
  • Er is een goede samenwerking met maatschappelijke organisaties;
  • Verschillende doelgroepen en culturen ontmoeten elkaar;
  • Er ontstaat een cultuur van wederkerigheid en gelijkwaardigheid;
  • Werkloze jongeren komen in aanraking met vrijwilligerswerk;
  • Actief burgerschap ontwikkelt zich;
  • De onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet voor elkaar wordt vergroot.