Missie

Netwerk Dordtse Helden streeft naar een Dordtse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien.