organisatie

stichtingsbestuur

Aan het hoofd van Netwerk Dordtse Helden staan tenminste drie bestuursleden. Dat zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen een bestuur en hebben geen uitvoerende taken. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het hart van de organisatie. Door vrijwilliger te worden maken jongeren zichzelf vrijblijvend benaderbaar voor een vrijwillige bijdrage naar keuze. Tijdens de aanmelding kunnen de vrijwilligers aangeven welke hulp zij willen bieden en via welk communicatiemiddel zij hulpvragen willen ontvangen. De jongeren kunnen ook zelf actief reageren op hulpvragen. Netwerk Dordtse Helden biedt verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk invulling te geven. Afhankelijk van de hulpvraag kan de hulp individueel, samen met andere vrijwilligers of als groep gerealiseerd worden. Door middel van een kennismaking met elke nieuwe vrijwilliger, kunnen de vrijwilligers projecten of klussen aangeboden krijgen, die bij hen als persoon passen. Netwerk Dordtse Helden vindt het belangrijk om goede matches te maken tussen vrijwilligers en hulpvragers. Waar nodig of gewenst kan Netwerk Dordtse Helden vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

coördinatieteam

Het coördinatieteam zal bestaan uit parttime betaalde krachten, aangevuld met vrijwillige medewerkers. Door verschillende partijen (vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, hulpvragers, religieuze instellingen, scholen) aan elkaar te verbinden, kan het netwerk op effectieve wijze hulpvragen oppakken. Het coördinatieteam koppelt vrijwilligers aan hulpvragen, organiseert projecten voor groepen, organiseert inspirerende activiteiten en verzorgt toerusting voor vrijwilligers.

inspiratienetwerk tijdvooractie

Netwerk Dordtse Helden is aangesloten bij het Inspiratienetwerk TijdVoorActie, een landelijk jongerennetwerk van jongeren vrijwilligersnetwerken (waaronder ‘Netwerk Dien je Stad’ in Ede, ‘Netwerk Sociale Gasten’ in Amersfoort en ‘Netwerk voor Jou’ in Veenendaal). Inspiratienetwerk TijdVoorActie biedt ondersteuning, begeleiding en coaching bij de start en ontwikkeling van deze jongerenvrijwilligersnetwerken. Jonge en sociale pioniers van vrijwilligersnetwerken uit het hele land komen ontmoeten elkaar met regelmaat. Er zijn groeiplaatsbijeenkomsten, waarin praktijkervaringen gedeeld worden en men van elkaar kan leren.