samenwerkingspartners

inspiratienetwerk tijdvooractie

Inspiratienetwerk TijdVoorActie inspireert, coacht en faciliteert jonge ondernemende pioniers in het opzetten van een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk.

lees meer op de site

het oranje fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Dit zorgt voor een hoger sociaal welbevinden. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

lees meer op de site

hbo drechtsteden

HBO Drechtsteden biedt Netwerk Dordtse Helden de kans om haar studenten enthousiast te maken voor vrijwillige inzet in Dordrecht d.m.v. inspiratiecolleges en het bieden van stageplaatsen.

lees meer op de site.

het kansfonds

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

lees meer op de site

het vsb fonds

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

lees meer op de site