uitvoering

Op deze manieren zetten jongeren zich vrijwillig in via
Netwerk Dordtse Helden:

maatjesprojecten

In Dordrecht is de eenzaamheid groot, niet alleen onder ouderen. Het kan bijvoorbeeld ook gelden voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze mensen kunnen jongeren zich via het netwerk inzetten in de vorm van maatjescontact: eens in de twee à drie weken met elkaar afspreken voor gezellig contact, waarbij iets ondernomen kan worden dat beide partijen leuk vinden.

sociale groepsprojecten

Groepen jongeren kunnen eenmalig of structureel ingezet worden om iets voor hun stadsgenoten te betekenen. Denk bijvoorbeeld aan een gezellige maaltijd of wandelen met ouderen.

praktische hulpactiviteiten

Ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen moeite hebben met praktische klussen in en om het huis. Denk aan het opknappen of onderhouden van de tuin, het uitlaten van de hond, het verhuizen van een kast of het doen van boodschappen. Deze klussen blijven dan liggen en veroorzaken chaos of achterstallig onderhoud. Iemand die zijn eigen tuin niet kan onderhouden, in zijn netwerk niemand heeft om dat te doen én niet over de financiën beschikt om een hovenier te betalen, komt in aanmerking voor de vrijwillige inzet van jongeren via Netwerk Dordtse Helden. En datzelfde geldt ook voor andere praktische klussen in en om het huis.