visie

de jeugd heeft de toekomst

Jongeren komen vrijwillig in actie voor hun stadsgenoten die geen of weinig netwerk en financiën tot hun beschikking hebben. Jongeren worden geïnspireerd om betrokken te zijn op hun medemens. We zien de waarde van ontmoeting tussen jongeren en kwetsbare doelgroepen. Ook werkloze jongeren in Dordrecht komen in aanraking met vrijwilligerswerk.

Jongeren ontdekken hun drijfveren en talenten en worden geïnspireerd om zich in te zetten voor de Dordtse samenleving. Het netwerk werkt hierin nauw samen met maatschappelijke organisaties en stichtingen in Dordrecht, met scholen, kerken en andere betrokkenen.

de deur staat open

Iedereen mag zichzelf zijn bij Dordtse Helden, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid, beperking of andere achtergrond. We zijn een inclusieve club, waar de deur altijd open staat.

jong geleerd is oud gedaan

Jong geleerd is oud gedaan. De positieve ervaring die de jongeren van Dordrecht met vrijwilligerswerk hebben opgedaan, nemen zij mee naar de toekomst. Er is een Dordtse samenleving, waarin vrijwilligerswerk geen sociale verplichting meer is, maar een geïntegreerd onderdeel van het samenleven. Het is vanzelfsprekend voor jongeren om zich in te zetten voor de mensen in hun buurt én van anderen hulp te ontvangen als dat nodig is, omdat ze hebben ervaren dat we elkaar nodig hebben. De jongeren dragen bij aan het sociale netwerk van kwetsbare mensen in de stad.