visie

de jeugd heeft de toekomst

Netwerk Dordtse Helden inspireert jongeren om betrokken te zijn op hun medemens en stimuleert hen om hun kwetsbare stadsgenoten te ontmoeten. Jongeren ontdekken hun drijfveren en talenten en worden geïnspireerd om zich in te zetten voor de Dordtse samenleving.

Het netwerk werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en stichtingen in Dordrecht, met scholen, religieuze instellingen en andere betrokkenen.

De persoon met weinig of geen netwerk, die op deze manier geholpen wordt, stimuleren we om op zijn beurt zich in te zetten voor de samenleving op een manier die bij hem past. Zo ontstaat een cultuur van wederkerigheid. Wederkerigheid veronderstelt gelijkwaardigheid en laat mensen zien wat zij waard zijn en hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan de samenleving.

jong geleerd is oud gedaan

De positieve ervaring die de jongeren van Dordrecht hebben opgedaan met het dienen van hun medemens, nemen zij mee naar de toekomst. Er ontstaat een Dordtse samenleving, waarin vrijwilligerswerk geen sociale verplichting meer is, maar een geïntegreerd onderdeel van het samenleven.

Het is vanzelfsprekend voor jongeren om zich in te zetten voor de mensen in hun buurt, omdat ze hebben geleerd en ervaren hoe goed het is om dat te doen. De jongeren dragen bij aan het sociale netwerk van kwetsbare burgers.