werkwijze

Een hulpvraag komt binnen bij Netwerk Dordtse Helden via de hulpverlening of direct via de hulpvrager zelf. De coördinatoren besluiten of een hulpvraag bij het doel van het netwerk past. Richtlijnen zijn:

  • er is niemand in het netwerk van de hulpvrager die de hulpvraag op kan lossen;
  • er zijn geen of te weinig financiële middelen om de hulp via een commercieel bedrijf in te schakelen.

De coördinator zoekt naar jongeren die antwoord kunnen geven op deze hulpvraag. Jongeren worden gevonden via social media, op scholen en verenigingen en door middel van persoonlijk contact. Voordat een jongere ingezet wordt, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een netwerkcoördinator. Als de match gemaakt is, blijven de coördinatoren betrokken bij de uitvoering en bieden zij ondersteuning waar nodig.

Wanneer het contact tussen hulpvrager en jonge vrijwilliger wordt beëindigd, vindt er een evaluatie plaats. De coördinator heeft contact met zowel de hulpvrager als de jongere om te horen hoe de ervaring voor hen is geweest.