NETWERK

DORDTSE HELDEN
Een Dordtse samenleving waarin mensen
naar elkaar omzien.

Let op: in verband met de vakantieperiode is Netwerk Dordtse Helden t/m vrijdag 23 augustus niet actief. Uw aanvraag wordt vanaf maandag 26 augustus weer in behandeling genomen.

Activiteiten van

Netwerk Dordtse Helden

In samenspraak met jongeren en organisaties in Dordrecht bekijken we wat het meest aansluit bij de behoefte van hulpvragers, om maatwerk te bieden. Er zijn verschillende manieren waarop jongeren via Netwerk Dordtse Helden ingezet kunnen worden:

Maatjesprojecten

In Dordrecht is de eenzaamheid groot, niet alleen onder ouderen. Het kan bijvoorbeeld ook gelden voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze mensen kunnen jongeren zich via het netwerk inzetten in de vorm van maatjescontact: eens in de twee à drie weken met elkaar afspreken voor gezellig contact, waarbij iets ondernomen kan worden dat beide partijen leuk vinden.

Huiswerkproject

Het huiswerkproject is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar die een leerachterstand hebben en achterlopen op school. Bijvoorbeeld omdat zij recent naar Nederland zijn gevlucht of omdat zij in een gezin leven, waar voornamelijk in een andere taal wordt gesproken. Jongeren kunnen via het netwerk huiswerkbegeleiding geven aan deze kinderen. Een jongere gaat dan elke week zo’n anderhalf uur met het kind aan de slag met het huiswerk en probeert op een speelse manier met het kind te leren. Dat gebeurt in de vertrouwde omgeving bij het kind thuis.

Sociale groepsprojecten

Groepen jongeren kunnen eenmalig of structureel ingezet worden om iets voor hun stadsgenoten te betekenen. Denk bijvoorbeeld aan pannenkoeken bakken in een verzorgingstehuis.

Praktische klussen

Met name ouderen en mensen met een lichamelijke beperking kunnen moeite hebben met praktische klussen in en om het huis. Daarbij kan gedacht worden aan het opknappen of onderhouden van de tuin, het uitlaten van de hond, het verhuizen van een kast of het doen van boodschappen. Deze klussen blijven dan liggen en veroorzaken chaos of achterstallig onderhoud. Iemand die zijn eigen tuin niet kan onderhouden, in zijn netwerk niemand heeft om dat te doen én niet over de financiën beschikt om een hovenier te betalen, komt in aanmerking voor de vrijwillige inzet van jongeren via Netwerk Dordtse Helden. En datzelfde geldt ook voor andere praktische klussen in en om het huis.

Van het binnenkomen van de hulpvraag tot het
afsluiten van het traject.

Ons team

Jacorien Littooij
Medewerker Netwerk Dordtse Helden
Marion van Bruggen
Medewerker Netwerk Dordtse Helden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle activiteiten en
ontwikkelingen 
van Netwerk Dordtse Helden.

NEEM CONTACT MET ONS OP

e-mail
info@netwerkdordtsehelden.nl
adres
Wijnstraat 117 - 3311 BT - Dordrecht