netwerk
dordtse helden

Een Dordtse samenleving waarin mensen
naar elkaar omzien.

activiteiten van
netwerk dordtse helden

maatjesprojecten

In Dordrecht is de eenzaamheid groot, niet alleen onder ouderen. Het kan bijvoorbeeld ook gelden voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze mensen kunnen jongeren zich via het netwerk inzetten in de vorm van maatjescontact: eens in de twee à drie weken met elkaar afspreken voor gezellig contact, waarbij iets ondernomen kan worden dat beide partijen leuk vinden.

dordtse buddy’s

De coronacrisis heeft (mede door haar maatregelen) een nieuw maatschappelijk probleem aan het licht gesteld: eenzaamheid onder jongeren. Door middel van buddyprojecten willen wij het jongeren makkelijker maken om vriendschappen te sluiten en nieuwe contacten op te doen.  Wij koppelen binnen dit project jongeren aan elkaar zodat zij, net zoals bij onze maatjesprojecten, eens in de zoveel tijd met elkaar kunnen afspreken voor gezellig contact.

sociale groepsprojecten

Groepen jongeren kunnen eenmalig of structureel ingezet worden om iets voor hun stadsgenoten te betekenen. Denk bijvoorbeeld aan een gezellige maaltijd of wandelen met ouderen.

praktische hulpactiviteiten

Ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen moeite hebben met praktische klussen in en om het huis. Denk aan het opknappen of onderhouden van de tuin, het uitlaten van de hond, het verhuizen van een kast of het doen van boodschappen. Deze klussen blijven dan liggen en veroorzaken chaos of achterstallig onderhoud. Iemand die zijn eigen tuin niet kan onderhouden, in zijn netwerk niemand heeft om dat te doen én niet over de financiën beschikt om een hovenier te betalen, komt in aanmerking voor de vrijwillige inzet van jongeren via Netwerk Dordtse Helden. En datzelfde geldt ook voor andere praktische klussen in en om het huis.

Van het binnenkomen van de hulpvraag tot het
afsluiten van het traject.

ons team

Marion van Bruggen
initiatiefnemer/projectcoördinator
Netwerk Dordtse Helden & YourCube
Suzanne Souljé
initiatiefnemer/projectcoördinator
Netwerk Dordtse Helden
Jacorien Littooij
initiatiefnemer/projectcoördinator
YourCube

schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle activiteiten en
ontwikkelingen van Netwerk Dordtse Helden.

neem contact met ons op

e-mail
info@netwerkdordtsehelden.nl
adres
Groenmarkt 153 - 3311 BD - Dordrecht