Privacy- en cookiebeleid Stichting Netwerk Dordtse Helden

Privacybeleid

 

1. OVERZICHT VAN ONZE GEGEVENSBESCHERMING


Algemeen
Het volgende geeft u een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van deze website. De contactgegevens van de verantwoordelijke zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip dat u de pagina heeft geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen en uiteraard voor het bieden van hulp aan degenen die daarom vragen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.


Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U heeft ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

 

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE


Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en ons privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.


Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website
De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Matthijs van der Veen
Stichting Netwerk Dordtse Helden
Leerambachtstraat 29
3312 LJ Dordrecht

info@netwerkdordtsehelden.nl
www.netwerkdordtsehelden.nl

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. U kunt hiervoor een verzoek doen per e-mail. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.


Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties
Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betreffende persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.


TLS encryptie
Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http: //” in “https: //” en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Informatie, blokkeren, verwijderen
Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.


Oppositie tegen promotionele e-mails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van deze website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

 

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE


Server log bestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “server log bestanden”. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.


Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Als u hulp aanbied en het contactformulier invult, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de gegevens die u verstrekt, om uw hulpaanbod en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen de informatie over uw hulpaanbod eventueel met de mensen die hulp nodig hebben, maar persoonsgegevens worden pas gedeeld, nadat wij uw toestemming daarvoor hebben.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt hiervoor een verzoek doen per e-mail. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.


Heldenshop
Als u een bestelling plaatst via het bestelformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw bestelling en te kunnen verwerken en bezorgen. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.


Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om rechtsbetrekkingen met ons tot stand te brengen of te wijzigen. Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover vereist om u toegang te verlenen tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

4. PLUG-INS EN HULPMIDDELEN


Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google + en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Onze website gebruikt enkel geanonimiseerde Google Analytics cookies voor het meten van de bezoekersaantallen en een eenvoudige anonieme cookie voor het succesvol kunnen afronden van een betaling van een heldenshop bestelling of donatie via iDeal. Er worden dus geen persoonlijke gegevens in de cookies opgeslagen.